Generalforsamling torsdag den 11. februar


Dato: 11-02-2016 klokken: 19:00 til 21:00Indkaldelse til generalforsamling i Sæby Sportsfisker Klub
Torsdag den 11. februar kl. 19.00 i klublokalet.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse: På valg er Christian Rasmussen og Svend Nielsen (begge modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter: På valg er Senad Custic og Christian Mølgaard (begge modtager genvalg)
Valg af 2 revisorer (Henning Eduardsen og Alex B Jensen)

Forslag, der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen byder klubben på smørrebrød og kaffe.


Tilmelding til generalforsamlingen, af hensyn til maden,
senest onsdag den 10. februar til Jesper Christensen
20483472 eller jc@jcfisk.dk


Vel mødt.