Så kom fiskene med i Vandplanerne


Oprettet den 23-01-2017 

Krav om fisk i vandløb og søer. Læs her

Se ørredkortet her: Zoom ind på Sæby å og se den nuværende ørredbestand 

Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder. Læs  her