Fjern spærringer og genskab vandløb - det betaler sig


Oprettet den 21-02-2017Naturstyrelsen – Aalborg gennemførte i årene 2008-11 et naturgenopretningsprojekt i Villestrup ådal. Projektet medførte, at samtlige 7 dambrug ved åen nedlægges.og vandløbets kontinuitet blev genetableret.

Forventningerne blev indfriet - se

"Film om DTU Aquas undersøgelser af havørredbestanden i Villestrup Å, november 2016"