Sæby Ås fremtid


Det rekreative fiskeri er landet rundt i rivende udvikling, se bare Havørred Fyn, Havørred Limfjorden og Fishing Zealand. Vores miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har også set lyset og Danmark får nu en national strategi for lystfiskeri som sættes i gang i starten af 2017.

I masterplan Sæby efterlyses ildsjæle og nicher som har potentiale til kan skabe værdi og udvikling, fastholde og tiltrække nye borgere til gavn for erhvervslivet, handel og turisme.

Sæby Sportsfiskerklub peger på det uudnyttede potentiale ved det rekreative fiskeri og tusindvis af oplevelser vinker forude når Sæby å genskabes ved Sæby Vandmølle. Se menupunkterne under "Vand og natur" og under "Sæby å's fremtid"

Denne lille video som vi har lånt af "Havørred Limfjorden" beskriver vigtigheden af at fjerne spærringer i vandløbene.

Lidt mere inspiration fra Villestrup å

Film om DTU Aquas undersøgelser af havørredbestanden i Villestrup Å, november 2016

Villestrup å  "Tilbage til naturen-2 (maj 2016) (28 min.)"

Vi er godt på vej, videoerne herunder viser hvor vi er i dag forbedre vandløbene for fisk og smådyr med bl. a. udlægning af gydegrus overalt i vandsystemet. Vi håber at det snart er fortid med fisk der skades af stemmeværket og vi kan bruge vores tid på noget mere fornuftigt end at elfiske og hjælpe havørreder forbi stemmeværket ved Sæby Vandmølle.

Havørred og stemmeværket   

Elfidkeri ved Sæby Vandmølle

Udlægning af gydegrus i Grønheden Bæk og Volstrup Bæk

Åen i Sæbygård Skov

 

 

Sæby å's fremtid

God inspiration fra Gudenåen se Link 

Effekten af at fjerne en opstemning i Gudenåen ved Vilholt Mølle i 2008, og hvor ørredbestanden straks blev langt større og virker naturligvis stadig se  Link  med seneste opdatering.

Se også billedserie af DTU Aquas forslag til genskabelse af kontinuitet i Sæby å ved Sæby Vandmølle. Stemmeværkets opstuvningszone er godt 700 meter lang. Efterfølgende vil vandløbets værste blodprop erstattes af et naturligt vandløb med et godt fald på vandet. Der vil blive gydestryg og høller og adgand til herlighederne fra Pindborggade. Der kan anlægges terasser ved det gamle vandværk ned til vandløbet, hvor havørreden kan ses gyde om efteeråret, Det er et sjældent syn og helt unikt i byområder.

 

JN_Skitse_øverste.png

JN_Nederste.png

 

Faunapassage V1_1.png

 

Stryg_v_tennisbaner.png

Omløbsstryg_odense.png

Stryg_m2_i_skoven.png

Stryg_m_i_skoven.png

Stryg_ø_i_skoven.png