Restaurering af vandløb


Fiskebestandene i vandløb kan blive større ved at genskabe optimale levebetingelser.
Restaureringen omfatter: At udlægge gydegrus og skjulesten, fjerne spærringer og fritlægge rørlagte bække.

Ny vejledning om "vandløbsrestaurering"

Se en kort film om, hvordan man anlægger gydebanker ved hjælp af ”Stokkemetoden”

 

 

yngel.jpgkortdk.jpghavørred.jpg

 

Ørredens livscyklus

 

cyklus.jpg

 

 

 • Ørreden findes i næsten alle danske vandløb og bruges derfor som miljøindikator
 • De gyder i vandløbene og lever en del af deres liv i havet
 • Bestandene er gået tilbage og opretholdes stort set kunstigt ved hjælplystfiskernes udsætninger.
 • Udsætningerne af ørredyngel udfases med tiden
 • Indtil Sæby å vandsystemet igen er selvreproducerende, udsætterlystfiskerne ørredyngeli hele Sæby å vandsystemet hvert år efter en udsætningsplan også kaldet plan for fiskepleje udarbejdet af DTU Aqua (Tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser)

 

Kort over udsætninger

kort_udsætningsplan.jpg

Der udsættes : 14.500 stk. yngel, 5.000 stk. ½-års, 7.ooo stk. 1-års og 7.000 stk. smolt
(1-2- års blankeørred som kan tåle saltvand) Kostpris for udsætningsplan: DKK 60.000,-

 

Yngel 2.jpg

 

Frem for udsætninger, er det fornuftigt at bruge pengene på etablering af gydebanker og få en naturlige selvproducerende bestande i vandløbene.

 

 • Projekterne udføres sædvanligvis efter høst, hvor det er til at køre langs vandløbene med maskiner
 • Lystfiskerne står for projekterne inkl. finansiering
 • Lystfiskerne aftaler med lodsejere og myndigheder så love overholdes
 • Lystfiskerne rekvirere materialer, maskiner og mandskab
 • Projekterne er gratis for lodsejerne
 • Det sker at lodsejerne stiller maskiner til rådighed for egen regning når sådanne haves.

 

For at ørreden skal kunne overleve naturligt, skal der være grus i vandløbene, hvor den kan gyde og leve de første år.

Gydegrus.jpg

Gydegrus skal være af naturlig sammensætning

Større vandløb med bredde over 6 meter: 75% 16-32 mm og 25 % 32-64

Mindre vandløb med bredde under 6 meter: 85% 16-32 mm og 15 % 32-64

 

Stort vandløb (Sæbygård skov)

Gydebanke skoven.jpg

100 m2 gydeområde, 50 tons gydegrus og skjulesten

 

Lille Vandløb (Vang Løgtenbæk)

Gydebanke vang løgten.jpg

40 m2 gydeområde, 18 ton gydegrus og skjulesten

 

Maskiner kan køre ud i de store vandløb

Traktor i vandløb.jpg

 

Der kan køres med grus og sten langs de mindre vandløb når vejret tillader det

traktor kangs vandløb.jpg

 

randegraver.jpgGydebanke ny Stenshede.jpg

gydebanke.jpg

 

Havørreder på gydebanker

Havørrel leg 1.jpgHavørred leg 2.jpg

 

Gydeområdet indtages- her ses havørredhanner kæmpe om reviret