Velkommen til 

Sæby Sportsfisker Klub

Indkaldelse til generalforsamling i SSFK, Torsdag d. 27/1 kl. 19.00.

Afholdes i klubhuset.

Husk gyldigt coronapas

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Leif Helge.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag (se vedtægter §4 stk. 5).
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse. Svend Nielsen og Christian Rasmussen er på valg, begge genopstiller. Er der andre der ønsker at stille op?
  7. Valg af 2 suppleanter. På valg er Senad Custic og Christian Schaltz, begge genopstiller. Er der andre der ønsker at stille op?
  8. Valg af 2 revisorer. Villy Thomsen og Poul Horn er begge på valg, begge genopstiller. Er der andre der ønsker at stille op?
  9. evt.

Om SSFK


SSFK blev gendannet i november 2012, efter at have været lagt sammen med Sportfiskerforeningen i Frederikshavn i en årerække.

SSFK råder over fiskeretten i Sæby å. I åen findes der hovedsageligt bæk- og havørred, men der er også en mindre bestand af aborre.

Galleri