Vandplejeudvalget

Vandplejeudvalget, er livsnerven i SSFK. Uden dem bliver der langt imellem fiskene i åen.

I vandplejeudvalget er det primære formål at sikre bæk- og havørredernes muligheder for at gyde og således sikre en "naturlig bestand" af ørreder i Sæby Å. Dette ses som supplement til DTU´s udsætningsplaner, hvor

der gennem udsætning af yngel understøttes en stabil bestand af ørreder i hele vandløbssystemet.

Ovenstående målsætninger sker ved vedligehold af eksisterende gydebanker og i samarbejde med myndighederne lave ny gydebanker.

Frivilligheden blandt klubbens medlemmer er derfor afgørende for arbejdet med vedligehold, men kan man afsætte en formiddag en gang eller to om året, er vi rigtig godt kørende. På forhånd tak.

Venlig hilsen Morten Hyttel og Peter Høfler